Home

Bestuur, Dirigent
en Commissies

Op zoek naar 

Nieuws

Historie

Archief fotocollages

Donateurs

Sponsoren

Uittips

 

 

Gemengd Koor “Bel Canto” Kaatsheuvel is dringend op zoek naar nieuwe donateurs.

Mensen die niet zelf  willen zingen, maar zich wel betrokken voelen bij “Bel Canto” met het voor Kaatsheuvel unieke operarepertoire en tevens “Bel Canto” een warm hart toedragen, is er de mogelijkheid om donateur te worden.

Met het donateurlidmaatschap steunt u onze vereniging om mooie
concerten met goede solisten te blijven verzorgen en de daarmee gepaard gaande kosten.

Bent u er trots op dat Kaatsheuvel een dergelijk uniek koor bezit en wilt u dat dit koor de uitstraling die het heeft op dezelfde wijze kan blijven continueren? Steun ons dan a.u.b.. Word donateur.

U kunt een bijdrage  overmaken op BANKNUMMER
NL 42 RABO 0124 8614 82 T.n.v. Penningmeester Bel Canto Kaatsheuvel, met vermelding van uw naam en adres.

DANKUWEL ! EEN VALSE NOOT ZINGEN IS ONBELANGRIJK, MAAR ZINGEN ZONDER PASSIE IS ONVERGEEFLIJK. (Ludwig van Beethoven)

z